FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजनाका लागि आवश्यक कागजातहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ। समिति निर्णय, व्यहोरा तथा भुक्तान सम्बन्धी सबै विवरण यसैमा उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै माइन्युट बुक आवश्यक नपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले यस योजना किताब प्रयोग गर्नुहुन ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि