FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को रातो किताब

८०/८१ 08/17/2023 - 13:55 PDF icon Red book 2080-81.pdf

आ.व. ०८०/८१ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 07/19/2023 - 14:12

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 07/03/2023 - 02:23 PDF icon वार्षिक नीति कार्यक्रम.pdf

आ.व २०७९/८० को आन्तरिक सार्वजानिक गरेको सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 04/19/2023 - 12:36 PDF icon आन्तरिक राजश्व सकंलन २०७८-२०७९ र २०७९-२०८० सूचक ४.pdf

आ.व. ०७९/८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/24/2022 - 10:14 PDF icon आ.व. ०७९-८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व 2078/79 को द्रोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन

७९-८० 07/01/2022 - 13:35 PDF icon २५.२ खर्च विवरण sutra.pdf

गाउँसभाको बैठकमा चौरीदेउराली गाउँपालिमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079/80 को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

०७८/७९ 06/26/2022 - 10:42 PDF icon आव २०७९।८० नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. 078/79 को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/10/2021 - 16:06 PDF icon Chauri Daurali.pdf

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७७/०७८

७७/७८ 08/04/2020 - 11:33 PDF icon Final Page (1).pdf

बजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 08/12/2019 - 18:46 PDF icon b 2076 pdf for web.pdf

Pages