FAQs Complain Problems

चौरीदेउराली गाउँपालिकाको वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ, फेसबुक पेज लाइक गर्नको लागि फेसबुकमा chaurideuralimun टाइप गर्नुहोस।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७९/८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/24/2022 - 10:14 PDF icon आ.व. ०७९-८० को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व 2078/79 को द्रोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन

७९-८० 07/01/2022 - 13:35 PDF icon २५.२ खर्च विवरण sutra.pdf

गाउँसभाको बैठकमा चौरीदेउराली गाउँपालिमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079/80 को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

०७८/७९ 06/26/2022 - 10:42 PDF icon आव २०७९।८० नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. 078/79 को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 08/10/2021 - 16:06 PDF icon Chauri Daurali.pdf

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट २०७७/०७८

७७/७८ 08/04/2020 - 11:33 PDF icon Final Page (1).pdf

बजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 08/12/2019 - 18:46 PDF icon b 2076 pdf for web.pdf

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६

७५/७६ 09/22/2018 - 14:11 PDF icon web 2075 budget final.pdf

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम (आ.व. ०७४/७५)

७४/७५ 11/25/2017 - 12:58 PDF icon बजेट २०७४-७५.pdf