FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने आयोजनाका लागि आवश्यक कागजातहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ। समिति निर्णय, व्यहोरा तथा भुक्तान सम्बन्धी सबै विवरण यसैमा उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै माइन्युट बुक आवश्यक नपर्ने भएकोले उपभोक्ता समितिले यस योजना किताब प्रयोग गर्नुहुन । ८०/८१ 10/12/2023 - 16:43 PDF icon योजना सम्झौताको बुक.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा ८०/८१ 08/24/2022 - 21:26 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा_1.pdf
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ८०/८१ 08/24/2022 - 21:23 PDF icon जन्म दर्ताको सूचना फाराम.pdf
सम्पति विवरणको फाराम ८०/८१ 08/24/2022 - 21:21 PDF icon Sampati Bibaran.pdf
दरखास्त फाराम ८०/८१ 08/24/2022 - 21:18 PDF icon दरखास्त फाराम_7_0.pdf
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ८०/८१ 08/24/2022 - 21:15 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फाराम.pdf