FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/18/2024 - 19:03 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:51 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका .pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 12:49 PDF icon विषयगत समिति कार्यसञ्‍चालन कार्यविधि २०८० .pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन-२०८० ८०/८१ 07/23/2023 - 16:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७९ ८०/८१ 05/26/2023 - 15:17 PDF icon चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक, २०७९ ७९-८० 05/23/2023 - 10:54 PDF icon चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/23/2023 - 10:53 PDF icon चौरीदेउराली गाउँपालिकाो फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८०.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिकाको तथ्यांक तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न वनेको ऐन -२०७९ ७९-८० 03/11/2023 - 11:57 PDF icon तथ्याक तथा अभिलेख व्यवस्थापन .pdf
जनयुद्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहिद भएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 03/02/2023 - 14:20 PDF icon जनयुद्ध तथा जनआम्दोलन परिवार सहायता सम्बन्धी कानुन.pdf
सहकारी नियमावलि-२०७९ ७९-८० 02/22/2023 - 14:44 PDF icon सहकारी नियमावली २०७९ चौरी देउराली.pdf

Pages