FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

वडा नं. ८ विर्ता देउराली

 

 

सम्पर्क नं. 

वडा सचिवः इन्दिरा थापा  -

अक्षांश(Latitude) ः२७.५६७१N                (27.5671N)

                           २७° ३४' 1"              (27° 34' 1")

 

देशान्तरण(Longitude):८५.७४६०E                 (85.7460E)

                                 ८५° ४४' ४५"            (85° 44' 45")

Population: 
२२७२
Ward Contact Number: 
९८५११७६६३८

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

9851176638, 9818066750

वडा सदस्य

९८०३८४१००२

वडा सदस्य

वडा सदस्य

९८६५३३२१७६

वडा सदस्य