FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 03/04/2024 - 11:13

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 02/28/2024 - 10:56

Supply and Delivery of Veterinary Medicines and Surgical

८०/८१ 12/22/2023 - 10:10 PDF icon SQ Notice 1.pdf

Supply and Delivery of Veterinary Medicines and Surgical

८०/८१ 12/05/2023 - 12:47

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/05/2023 - 12:43

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/30/2023 - 17:05

औषधी तथा औषधीजन्य र सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

८०/८१ 10/13/2023 - 09:42

प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 10/06/2023 - 11:14

नदिजन्य पदार्थका बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 10/03/2023 - 13:56

बोलपत्र स्कीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/01/2023 - 16:59

Pages