FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली। ८०/८१ Monday, October 30, 2023 - 16:00 PDF icon wada no.8.pdf, PDF icon wada no.9.pdf, PDF icon wada no.7.pdf, PDF icon wada no.6.pdf, PDF icon wada no.2.pdf, PDF icon wada no.5.pdf, PDF icon wada no.1.pdf, PDF icon wada no.3.pdf, PDF icon Wada no.4.pdf
आ.व.२०७९/०८० को चौथौ त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली। ८०/८१ Saturday, July 29, 2023 - 20:24 PDF icon wada no.9.pdf, PDF icon wada no.6.pdf, PDF icon wada no.7.pdf, PDF icon wada no.8.pdf, PDF icon wada no.5.pdf, PDF icon wada no.3.pdf, PDF icon wada no.2.pdf, PDF icon wada no.1.pdf, PDF icon wada no.4.pdf
आ.व. ०७९/०८० को तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली । ७९-८० Tuesday, April 25, 2023 - 15:19 PDF icon Wada no.8.pdf, PDF icon Wada no.9.pdf, PDF icon Wada no.7.pdf, PDF icon Wada no.6.pdf, PDF icon Wada no.5.pdf, PDF icon Wada no.3.pdf, PDF icon Wada no.2.pdf, PDF icon Wada no.4.pdf, PDF icon Wada no.1.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण नगरेका लाभग्राहीको नामावलि ७९-८० Wednesday, November 23, 2022 - 13:14 PDF icon नवीकरण नभएका लाभग्राहीहरुको नामवली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Saturday, September 17, 2022 - 10:16 PDF icon सुचना.pdf, PDF icon wada no.1.pdf, PDF icon Wada no.2.pdf, PDF icon Wada no.3.pdf, PDF icon Wada no.4.pdf, PDF icon wada no.5.pdf, PDF icon Wada no.6.pdf, PDF icon Wada no.7.pdf, PDF icon Wada no.8.pdf, PDF icon Wada no.9.pdf
आ.व. 078/79 को प्रथम त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ।। ७९-८० Thursday, November 18, 2021 - 15:15 PDF icon wada no.1.pdf, PDF icon wada no.2.pdf, PDF icon wada no.3.pdf, PDF icon wada no.4.pdf, PDF icon wada no.5.pdf, PDF icon wada no.6.pdf, PDF icon wada no.7.pdf, PDF icon wada no.8.pdf, PDF icon wada no.9.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी संशोधित सूचना ।। ७९-८० Tuesday, November 16, 2021 - 15:11 PDF icon अनिल तामाङ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Monday, November 15, 2021 - 16:34 PDF icon अनिल तामाङ.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर ७९-८० Tuesday, September 7, 2021 - 17:29
आ.व. ०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली । ७७/७८ Monday, March 22, 2021 - 17:20 PDF icon 21.pdf

Pages