FAQs Complain Problems

वडा नं. १

 

वडा नं. १ सानो वाङथली

 

सम्पर्क नं. 

वडा सचिवः हिराकाजी तामाङ -9841400341

वडा प्राविधिकःराजन शाह 

Population: 
१५०९
Ward Contact Number: 
९८५१०७७४५४

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५१२२९८१७

वडा सदस्य

९८६३४९४८३६

वडा सदस्य

९८६९७२५५१२

वडा सदस्य

९८६०९५८८३१

वडा सदस्य

९८५१०४२३९९